Tuyển dụng thuyền viên tháng 01/2023

 Phòng Tổ chức - Nhân sự

 04:34 CH @ Thứ Tư - 11 Tháng Giêng, 2023
 1. CHỨC DANH CẦN TUYỂN
 • Thuyền trưởng
 • Đại phó
 • Thuyền phó 2
 • Bếp trưởng
 1. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
  • Kinh nghiệm:
   • Chức danh Thuyền trưởng, Đại phó: đảm nhiệm vị trí ít nhất 2 năm, có kinh nghiệm trên tàu dầu ở vị trí ứng tuyển ít nhất 1 năm.
   • Chức danh Thuyền phó 2: đảm nhiệm vị trí ít nhất 2 năm, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trên tàu dầu.
   • Chức danh bếp trưởng: đảm nhiệm vị trí ít nhất 2 năm.
  • Ngoại ngữ:
   • Thuyền trưởng, đại phó, thuyền phó 2 thông thạo tiếng Anh chuyên ngành; sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
  • Giới tính: Nam
  • Có tư cách đạo đức tốt, có ý định phục vụ Công ty lâu dài.
  • Bằng cấp: Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học chính quy với các chức danh Thuyền trưởng, Đại phó.
 2. PHƯƠNG THỨC NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
  • Các ứng viên gửi bản mềm, thông tin cá nhân về địa chỉ email: vitacohrd@viettanker.com.vn
  • Bản mềm bao gồm:
   • Sơ yếu lý lịch;
   • Quá trình đi biển;
  • Công ty tổ chức phỏng vấn các chức danh đủ điều kiện
 3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
  • Nhận hồ sơ: Từ ngày 12/01/2023
 4. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  • Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Tuấn - Phòng Tổ chức - Nhân sự, điện thoại: 0939831594
Nguồn:   Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO