Tuyển dụng thuyền viên tháng 04/2023

 Phòng Tổ chức - Nhân sự

 10:55 SA @ Thứ Sáu - 14 Tháng Tư, 2023
 1. CHỨC DANH CẦN TUYỂN
 • Sỹ quan boong
 • Máy ba
 • Bếp trưởng
 1. YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
  • Kinh nghiệm:
   • Chức danh Máy ba: đảm nhiệm vị trí ít nhất 1 năm, ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trên tàu dầu.
   • Chức danh bếp trưởng: đảm nhiệm vị trí ít nhất 1 năm.
  • Giới tính: Nam
  • Có tư cách đạo đức tốt, có ý định phục vụ Công ty lâu dài.
  • Bằng cấp: Yêu cầu Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng đối với các chức danh sỹ quan
 2. PHƯƠNG THỨC NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
  • Các ứng viên gửi bản mềm, thông tin cá nhân về địa chỉ email: vitacohrd@viettanker.com.vn
  • Bản mềm bao gồm:
   • Sơ yếu lý lịch;
   • Quá trình đi biển;
  • Công ty tổ chức phỏng vấn các chức danh đủ điều kiện
 3. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
  • Nhận hồ sơ: Từ ngày 14/04/2023
 4. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
  • Mọi chi tiết xin liên hệ: Anh Tuấn - Phòng Tổ chức - Nhân sự, điện thoại: 0939831594
Nguồn:   Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO