Giới thiệu

Chia sẻ

Thông điệp lãnh đạo

Với phương châm

“UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN – HIỆU QUẢ”

Vitaco cam kết :

1-Lấy chữ TÍN làm đầu, luôn quan tâm, chú trọng việc cảitiến và kiểm soát chặtchẽ các côngviệc, nhằm hướng đến sự thỏa mãn khách hàng.

2-Đảm bảo mọi CBNV trong Công ty được làm việc trong môitrường an toàn, cùng có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

3-Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật tại những nơi mà Vitaco có mặt.

4- Đảm bảo mọi CBNV ý thức được tầm quan trọng và thực thi các biện pháp antoàn lao động nhằm ngăn ngừa thương tật, tổn hại đến sức khỏe và các rủi ro tácđộng đến môi trường.