Công ty thành viên

Chia sẻ

Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn

Ngành nghề kinh doanh:

- Vận tải xăng dầu các loại bằng đường thuỷ;
- Các dịch vụ kho bãi và hỗ trợ vận tải:

  • Dịch vu đại lý tàu biển;
  • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển;
  • Dịch vụ môi giới hàng hải;
  • Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường biển;
  • Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hoá;

- Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển:

  • Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa tàu biển;
  • Dịch vụ vệ sinh tàu biển, xử lý nước thải,...;

- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu;

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phụ tùng chuyên ngành vận tải biển;

- Môi giới thương mại và uỷ thác mua bán hàng hoá;

- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn;

- Bán buôn sắt thép và các kim loại khác;

- Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu chưa chế biến và sơ chế(cao su, gạo, thực phẩm, cà phê, chè,...);

- Góp vốn kinh doanh, mua bán cổ phần;

- Cho thuê phương tiện vận tải xăng dầu đường thuỷ;

- Kinh doanh bất động sản;