Giới thiệu

Chia sẻ

Thành tích & Giải thưởng

Công ty vinhdự được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý:

- Huân chương lao động hạng II năm 1997.
- Huân chương Chiến công hạng IIInăm 1999.
- Huân chương Lao động hạng I năm 2004.
- Danhhiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005)