Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 Ban Tổng hợp

 03:10 CH @ Thứ Ba - 25 Tháng Tư, 2023

Vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 04 năm 2023, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (Mã CK: VTO) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2023. Đại hội được triệu tập theo nghị quyết số 183/VITACO-NQ-HĐQT ngày 23/02/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO để thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ đã công bố tới Quý cổ đông tại website: vitaco.petrolimex.com.vn.

Đại biểu/cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho quý cổ đông được tham gia đại hội tại bất kỳ địa điểm nào đồng thời áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác tổ chức, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Vitaco được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Địa điểm điều hành tại Tòa nhà VITACO Building, địa chỉ số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông La Văn Út- Chủ tịch HĐQT- Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng/ Phó phòng các phòng ban Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco và Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV và các cổ đông Vitaco theo danh sách chốt ngày 22/03/2023 của TTLKCK Việt Nam tham gia trực tuyến.

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex; Ông Nguyễn Đình Dương – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex; Ông Võ Văn Yên - Phó bí thư thường trực Đảng ủy khối cơ sở Bộ Công thương tại Tp. HCM; Đại diện các phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex. Các đại diện từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước – VP phía Nam, Trung tâm lưu ký chứng khoán chi nhánh Tp. HCM.

Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày các Báo cáo, các tờ trình và thực hiện bầu bổ sung/thay thế thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021 - 2025. Các cổ đông tham dự trực tuyến đã gửi câu hỏi thảo luận qua hòm thư Hỗ trợ trực tuyến, có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Đoàn chủ tịch Đại hội giải trình đầy đủ.

Ông Nguyễn Quang Cương- Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trả lời chất vấn tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Nguyễn Anh Dũng - Đại diện Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex – Với tư cách là cổ đông lớn, khách hàng lớn, Tổng công ty rất quan tâm đến sự phát triển chung của Công ty Vitaco, thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ, động viên, chia sẻ với công ty trong những thời điểm khó khăn nhất. Tập đoàn và Tổng công ty ghi nhận những nỗ lực, những cố gắng của toàn thể CBNV và ban lãnh đạo công ty. Ghi nhận những thành tựu mà công ty đạt được: Lợi nhuận của công ty luôn duy trì ở mức ổn định, tăng trưởng trong thời gian dài. Lãnh đạo Tổng công ty rất đồng cảm với các ý kiến chất vấn của Quý cổ đông. Mong quý vị cổ đông sẽ sát cánh cùng cổ đông lớn và luôn ủng hộ để Công ty Vitaco tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới.

Ông Nguyễn Anh Dũng: Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex phát biểu tại Đại hội

Các thành viên trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 ra mắt Đại hội

Chia tay Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Thay mặt Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO, Ông La Văn Út- Chủ tịch HĐQT Công ty lĩnh hội những ý kiến đóng góp vô cùng quý báu của Quý vị cổ đông. Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV công ty tích cực nghiên cứu, triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận để đảm bảo lợi ích cao nhất cho các quý vị cổ đông.

Nguồn:   Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO