Thư mời Đại hội cổ đông thường niên 2015, nội dung và các tài liệu liên quan

Phòng Đầu tư phát triểnCông ty CP Vận tải xăng dầu VITACO
01:37' CH - Thứ sáu, 20/03/2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Nội dung chi tiết như sau:

Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian : 8 giờ 00, thứ 6, ngày 24 tháng 04 năm 2015
 • Địa điểm : Lầu 1 Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM

Điều kiện tham dự Đại hội:

 • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO theo danh sách chốt ngày 05/03/2015 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp.HCM cung cấp.

Nội dung Đại hội:

 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014;
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty năm 2014;
 4. Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
 5. Quyết toán thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014; Đề xuất mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
 6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
 7. Tiếp tục thực hiện các nội dung về đầu tư theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2014 ;
 8. Các nội dung khác ( nếu có ).

Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội, Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp vui lòng download tại đây:

 1. Chương trình DHCD 2015
 2. Giấy mời họp DHCD 2015
 3. Giấy xác nhận tham dự - ủy quyền
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn