Thành tích & Giải thưởng

01:09' SA - Thứ ba, 03/01/2012
Công ty vinhdự được Đảng và Nhà nước trao tặng những phần thưởng cao quý:

- Huân chương lao động hạng II năm 1997.
- Huân chương Chiến công hạng IIInăm 1999.
- Huân chương Lao động hạng I năm 2004.
- Danhhiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (năm 2005)

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .